• info@gjwala.com
  • આપણાં પાલનપુર નું આપણું ઓનલાઇન સુપર માર્કેટ એટલે GJWALA.COM
App
  • આપણાં પાલનપુર નું આપણું ઓનલાઇન સુપર માર્કેટ એટલે GJWALA.COM

9173477549
support 24/7 time
product/mK2w3rvXFzYaCsDdB9v0mjCxuIe2xvldjVp8hcgd.jpeg

રેસમ પટ્ટી મોળું મરચું (Chilli powder) (HM Masala)

65

મોળું મરચું (Chilli powder (Resam patti) molu ) (HM Masala)

  • Availability Out Of Stock
  • UNIT 200 Gm