• info@gjwala.com
  • આપણાં પાલનપુર નું આપણું ઓનલાઇન સુપર માર્કેટ એટલે GJWALA.COM
App
  • આપણાં પાલનપુર નું આપણું ઓનલાઇન સુપર માર્કેટ એટલે GJWALA.COM

9173477549
support 24/7 time
product/YZIgrHWryx3dS3rwDC0N2k2VpUWi99jHsP59upQX.webp

રેસમ પટ્ટી મોળું મરચું (Chilli powder) (HM Masala)

160

મોળું મરચું (Chilli powder (Resam patti) molu) (HM Masala)

  • Availability Out Of Stock
  • UNIT 500 Gm